Lisdonk Coaching & Training

Training in zorgsector

De wind blaast stevig door de zorgsector. Onzekere financiering, extramuralisering, mondige cliënten, kwaliteitsslagen, er wordt veel gevraagd van de zorgverlener.

Verantwoordelijkheden en taken worden steeds verder gedelegeerd aan de medewerker op de werkvloer. Deze uitvoerende medewerker heeft zo veel taken om uit te voeren, en veel zaken om in de gaten te houden. Overdrachten moeten worden gelezen en geschreven, zorgplannen opgesteld en bijgehouden. De mens raakt hierbij makkelijk in de verdrukking terwijl deze in de zorg centraal moet staan.

 

De cliënt centraal.

Het staat in vele missies en beleidsstukken, maar hoe doe je dat in de dagelijkse stroom van informatie en werkzaamheden?

Om inhoud te geven aan de missie van de zorg organisatie, die uiteindelijk altijd gaat over de mens, bied ik trainingen zodat de cliënt centraal blijft staan en de zorgverlener kan blijven doen wat hij wil: zorg leveren.

 

Ik bied trainingen op maat vanuit uw situatie, doelgroep en missie. 

Om u een idee te geven volgt hier een kort overzicht van mogelijke trainingen:

  • De Klimop: Begeleidend huishoudelijk medewerker nivo 2: een communicatie training voor medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg met zowel zorgtaken, begeleidende taken als facilitaire taken

  •  Bamboe: Van meewerken naar voorwerken: voor uitvoerend medewerkers met coördinatietaken. Snel groeien door een beetje voeding

  •  Het Riet: Cliëntencontact: voor medewerkers die met de cliënt kunnen meebuigen bij het afspraken maken  over het zorgplan, transparant zijn in het contact met mantelzorgers en het welzijn van de cliënt versterken door zacht en betekenisvol contact. Ook toepasbaar voor facilitaire medewerkers, sluit aan bij de eisen van de inspectie voor HBH2

  •  Het Bos: Samen staan we sterk: teamcoaching in combinatie met communicatietraining voor teams

  •  De Border: duidelijk zijn in je grenzen, bloeien in je ruimte, voor leidinggevenden die grenzen stellen moeilijk vinden en last hebben van werkdruk.

Door mijn werkervaring in de zorgsector ken ik de spagaat tussen dienstbaar zijn en bedrijfsmatig werken in een cultuur waar de mens op één staat. Deze spagaat is voelbaar in het dagelijks werk van de manager en de medewerkers. Het kan leiden tot werkdruk en frustratie. Een goede training zorgt voor rust en zekerheid voor de mens, vloeiende processen en kwaliteit voor de cliënt.

De beleving van de cliënt bepaalt uiteindelijk of de zorg goed is. Het gaat hierin om wat er voor de cliënt wordt gedaan maar vooral ook hoe dit wordt gedaan. De zorgmedewerker is onderscheidend voor de beleving van de cliënt en hiermee ook voor het succes van de organisatie.

Een investering in de medewerker biedt winst voor de cliënt, de organisatie, en de medewerker.

 


Contact

Een professioneel advies is dichterbij dan u denkt.

Ik bel u terug


Direct contact


Nieuwsbrief ontvangen?