Lisdonk coaching :: Puzzelen Lisdonk Coaching & Training

Puzzelen

Ik fietste laatst met mijn dochter door de straat. We gingen de examenroute oefenen voor het verkeersexamen.  We kwamen uit op een splitsing en ik hoorde in de verte mensen schreeuwen. Het bevreemde me, normaal gesproken is het een rustig stukje van het dorp. Na een bocht zag ik mensen buiten staan kijken naar een groepje van 4 personen. Een man en vrouw waren boos op elkaar, zoveel was wel duidelijk. Een ander stel stond erbij en probeerde de gemoederen tot bedaren te brengen. Mijn haren gingen recht overeind staan en een golf van verdriet spoelde over me heen. Angst en woede waren af te lezen van de gezichten. Snel wees ik mijn dochter de weg eromheen en fietsten we door.
                                                                                                smiley_boos.png

Een paar honderd meter verderop had ik nog de kriebels ervan. Mijn dochter, een slimme en gevoelige meid, zweeg. Ik wist dat het in mijn hoofd zou blijven spoken als ik mijn gevoel niet even zou uiten. Ik zei dus iets van: “nou daar schrok ik wel even van zeg, ik vind het zo erg als mensen zo boos op elkaar zijn dat ze niet meer kunnen zoeken naar een oplossing. Zo verliest iedereen. Hoe gaat het met jou?“

En nu nog, nou ik dit zit te schrijven overheerst dat gevoel. Spijt. Om wat er niet was. Om het verlies.

In groot en klein formaat heeft iedereen in zijn leven te maken met conflicten. Thuis of op het werk. Openlijk of onderhuids. Soms ook met zichzelf wanneer je een stemmetje in je hebt die kritiek levert op wat je doet of het gevoel van falen wanneer je iets niet hebt gedaan.  Het is onnodig, en vaak eenvoudig op te lossen of te voorkomen. Maar hoe.

In mijn opleiding tot coach en trainer ben ik op het spoor gekomen van geweldloze communicatie. Een Russische Amerikaan Marshall Rosenberg heeft een boek geschreven over zijn aanpak van communicatie in conflicten. Van zijn aanpak heb ik een eenvoudig schemaatje gemaakt als handleiding bij een gesprek. Hiermee heb je houvast en kan je in iedere situatie effectief blijven communiceren. Je kunt zelfs je gesprekspartner dezelfde methodiek leren door consequent je eigen inbreng volgens het handvat de geven. Ook hierbij geldt weer: Contact met de ander begint bij jezelf.  

In mijn volgende blogs zal ik er meer over vertellen. 

boek_geweldoos_communiceren.png


Mijn dochters reactie? Precies volgens het schema:

Oordeelloze waarneming: ‘ja, ik hoorde mensen schreeuwen en ik zag die mevrouw huilen’

Gevoel: ‘ik schrok’

Behoefte: ‘Ik wilde er niet bij blijven kijken zoals die andere mensen’

Verzoek: ‘Ik ben blij dat we zijn doorgefietst.’

Zo konden we het loslaten en genieten van het samen puzzelen. Want zo’n examenroute is voor de niet zo goede kaartlezers soms net zo moeilijk als voor anderen het vinden van een oplossing in een conflict.

                                                                                  puzzle.png

Wil je meer informatie over de training: kijk onder diensten bij  Training
Meest recente blogs

80 is het nieuwe 100

Heb je ook een goed voornemen gemaakt in de vakantie? Wil jij je ook niet meer gek laten maken door je werkdruk? Maak ruimte v…

Opkomen voor mezelf

Veel mensen vinden het moeilijk om op te komen voor zichzelf. uit angst voor ruzie, vanwege de norm aardig en bescheiden te moet…

Jezelf zijn tegen de stroom in

'Schelden doet geen pijn' werd vroeger gezegd.Pesten is van alle leeftijden, zelfs in verzorgingshuizen worden mensen buitengesl…

Effectief communiceren: houd de leiding

Wanneer mensen anderen proberen te overtuigen trekken ze soms echt alles uit de kast. Gespeelde emotie, beschuldigingen van tege…

Goed contact wanneer woorden tekort lijken te schieten

Ik krijg wel eens mensen op mijn pad die een groot verlies hebben geleden. Een persoonlijk verlies, door het overlijden van een …