Lisdonk coaching :: De kracht van het geloof Lisdonk Coaching & Training

De kracht van het geloof

we-want-you.jpgOnlangs las ik een interessant artikel:  Onderzoek wijst uit dat de verwachting die een patiënt heeft van de werking van een medicijn een even belangrijke werking heeft als de werkzame stoffen in het medicijn.  (zie skipr.nl). dokter.png‘Onderzoekers namen de proef met 66 migrainepatiënten. Zij onderzochten de effecten van het medicijn Maxalt en een placebo, evenals de invloed van de informatie die aan de patiënt werd verstrekt. Zij kregen bij ´hun´ pil te horen dat het om het echte medicijn ging, om het placebo of dat het een van beide kon zijn. Het medicijn dat als placebo was gelabeld, gaf evenveel effect als het placebo dat aan de patiënt als medicijn was verstrekt. Ten opzichte van geen behandeling, was het placebo in alle gevallen goed voor meer dan 50 procent van het geneesmiddeleffect. Daarnaast bleek het medicijn aanzienlijk beter te werken wanneer mensen wisten dat het ook echt om het medicijn ging.’ [1]

Dit bericht viel bij mij op omdat ik in de jaren dat ik bezig ben gewest met mijn persoonlijke ontwikkeling vaak verbaasd ben door  de kracht van het geloof. Even voor de duidelijkheid: het gaat hierbij niet om het Geloof, in een God (met hoofdletters dus). Het gaat om het geloof in jezelf.

Ik ben opgevoed met een gezonde dosis scepsis voor alles dat wordt geroepen door mensen die zeggen dat Zij weten hoe de wereld in elkaar zit en dat Zij weten wat goed zou zijn voor iedereen. Mijn ouders geloofden vooral in zelfredzaamheid en zelf blijven nadenken.

Ik ben dus gevoelig voor evidence based zaken. ‘Bewijs het’, was een veel gehoorde kreet op het schoolplein, vroeger.  Maar ik leef nu in een wereld waarin je niets meer zeker kunt weten: is het een echte foto of gefotoshopt, is dit echt gebeurd of een vaak gedeeld facebook bericht in het leven geroepen door een zich vervelende puber,  zijn die borsten echt, of is het vulling? Wat is dus echt waar? Wie of wat kun je nog geloven?

Er zijn nog altijd voldoende mensen (teveel eigenlijk wel) die zeggen dat zij wel weten wat de waarheid is. Mensen met een religieuze achtergrond wapperen met een boek, maar wel ieder met het zijne. Wetenschappers wapperen met onderzoeksresultaten, maar er zit geregeld kaf tussen het koren. Dus waar kan ik heen met mijn behoefte aan zekerheid. Naar wie kan ik luisteren om de waarheid te achterhalen?

Het is genoeg om een beetje de weg van kwijt te raken.

En dan nu dit onderzoek. Blijkt dat de dokters ook maar wat doen met die pillen.

Maar interessant was het wel.

Ik ben een  beetje gaan uitzoomen:

Wat was het dat mijn geluk bepaalt? Geld, eten, drinken en onderdak is handig, maar met de piramide van Maslov in gedachte, heb ik nooit op dat onderste niveau gezeten. Als je de pesterijen van mijn broer, en de liftvakanties niet meerekent, ben ik altijd wel veilig geweest en voorzien van de primaire levensbehoeften.

Piramide_van_Maslow.png

Er zo naar kijkend wordt het ineens helder voor mij. Want ik weet wat mij blij maakt (geluk is zo’n zwaar begrip, voor je het weet ben je daar weer een hoop tijd mee kwijt om dit echt te definiëren). Buiten wandelen, thee met de kinderen, een film met mijn schat op de bank, een zacht bed waar ik me nog eens in kan omdraaien, een cliënt die me bedankt voor mijn begeleiding, mensen met plezier.

In opvolging van het onderzoek naar ‘placebo’effect: het gaat er dus om wat Jij gelooft! Wat geloof je van jezelf. Ben je aardig, goed?

Als jij hier met een volmondig JA op kan reageren, dan komt het goed, als het niet al goed is.

Als je hier nog wat zuinig op reageert, wil ik je zeggen: zeg JA! En iedere dag dat je kijkt naar wat je blij maakt, waar je goed in bent, zal je blijer worden en beter.

Want waar jij in gelooft, dat wordt echt! En ik zeg je, dat kan heel fijn zijn...

 poesje_met_lach.jpg


[1] - See more at: http://www.skipr.nl/actueel/id17072-effect-placebo-is-sterker-dan-gedacht.html#sthash.rx1VUTcf.dpuf
Meest recente blogs

80 is het nieuwe 100

Heb je ook een goed voornemen gemaakt in de vakantie? Wil jij je ook niet meer gek laten maken door je werkdruk? Maak ruimt…

Opkomen voor mezelf

Veel mensen vinden het moeilijk om op te komen voor zichzelf. uit angst voor ruzie, vanwege de norm aardig en bescheiden te m…

Jezelf zijn tegen de stroom in

'Schelden doet geen pijn' werd vroeger gezegd.Pesten is van alle leeftijden, zelfs in verzorgingshuizen worden mensen buiteng…

Effectief communiceren: houd de leiding

Wanneer mensen anderen proberen te overtuigen trekken ze soms echt alles uit de kast. Gespeelde emotie, beschuldigingen van t…

Goed contact wanneer woorden tekort lijken te schieten

Ik krijg wel eens mensen op mijn pad die een groot verlies hebben geleden. Een persoonlijk verlies, door het overlijden van e…