Lisdonk coaching :: Bravo! Lisdonk Coaching & Training

Bravo!

muziekschrift.pngLaatst stond er in de krant dat mensen die veel literaire fictie lezen, dus goed geschreven boeken over mensen die niet hebben bestaan, empathischer zijn dan anderen. De verklaring hiervoor was dat mensen die zich verdiepen in het leven van anderen, zich ook beter kunnen verplaatsen in een ander. Hiermee kunnen zij meer begrip opbrengen voor acties van anderen, ook al zouden zij een andere keuze hebben gemaakt.

Onlangs zat ik in een theaterzaal te luisteren naar een concert door een amateurorkest. Dit ging niet helemaal vlekkeloos. Het geluid was dusdanig dat ik verstarde in mijn stoel. Speurend ging ik op zoek naar degene die de zaak verstierde. Mijn buurvrouw vroeg al fluisterend of zij gek was of dat er een instrument niet gestemd leek. Scherp keek ik naar de cellist, de violisten links of rechts maar zag enkel mensen met ingespannen gezichten en een enorme concentratie hun instrumenten beroeren.          

                                                                                                                     viool.png

De dirigent deed zijn best en probeerde al zwaaiend het tempo op gang te houden en de diverse partijen tijdig te laten inzetten. Hij kwam op mij over als een heel kundig mens, en in de wetenschap dat hij de enige professional op het podium was, bekroop me een gevoel van medelijden. Ik zag hem week in week uit zijn beste energie te geven aan dit gezelschap, maar nu rolden zijn parels tussen de vloerdelen weg. In het publiek werd er mee gezongen en het ritme getikt en ik vroeg me af of het enthousiasme was of dat dit de hulptroepen waren. Nogmaals keek ik naar de muzikanten en werd plots getroffen door de ernst waarmee ze daar op het podium zaten. En ik herkende de zenuwen.

Zenuwen zijn heel menselijk wanneer je op een podium komt te staan. Zelfs professionals kunnen er last van hebben. Dus wanneer je dit maar 1 à 2 keer in het jaar doet, en dan ook nog met een hoop anderen die in de zenuwen zitten of het wel goed zal gaan, moet je een heel koele kikker zijn wil je daar niet een licht versneld hartritme aan over houden. En ik bedacht me hoe ik een paar weken eerder op een podium had gestaan om een bruidspaar toe te zingen. Mijn begeleider stijf van de zenuwen en ook bij mij een trilling in de stem die er gewoonlijk niet is. Toch even spannend, ook al weet je dat niemand een Maria Callas verwacht op zo’n feestje.

Op dat moment sloot ik mijn ogen en probeerde me over te geven aan de muziek. Ik ging anders luisteren, gewoon naar het geluid dat er was zonder op zoek te gaan naar die enkele dissonante toon. Toen kon ik toch erg genieten van al die ingespannen mensen. En applaudisseerde ik hard voor het orkest en de dirigent. Voor de muziek, en voor de moed om er te gaan zitten. Bravo!

Ik herkende in hen mezelf, bibberend op het podium en blij met elk gezicht dat me toelachte.

Soms is het niet nodig om een verhaal lang op sleeptouw te gaan met een verzonnen karakter om begrip te krijgen voor anderen. Vaak is het al genoeg jezelf te herkennen in die ander die je op straat, in de winkel of op het werk tegen komt. Hoe menselijk! Dat is zacht en genieten. Zonder dissonantie.

Bravo!                                                                                                         

man_vrouw_geven_hand_kennismaking.png
Meest recente blogs

80 is het nieuwe 100

Heb je ook een goed voornemen gemaakt in de vakantie? Wil jij je ook niet meer gek laten maken door je werkdruk? Maak ruimt…

Opkomen voor mezelf

Veel mensen vinden het moeilijk om op te komen voor zichzelf. uit angst voor ruzie, vanwege de norm aardig en bescheiden te m…

Jezelf zijn tegen de stroom in

'Schelden doet geen pijn' werd vroeger gezegd.Pesten is van alle leeftijden, zelfs in verzorgingshuizen worden mensen buiteng…

Effectief communiceren: houd de leiding

Wanneer mensen anderen proberen te overtuigen trekken ze soms echt alles uit de kast. Gespeelde emotie, beschuldigingen van t…

Goed contact wanneer woorden tekort lijken te schieten

Ik krijg wel eens mensen op mijn pad die een groot verlies hebben geleden. Een persoonlijk verlies, door het overlijden van e…